The BSS Tour Łódź

The BSS Tour Łódź

Agenda

Agenda

16.11.2022
09:00 09:15
Otwarcie konferencji
 • Wiktor Doktór
  Wiktor Doktór (Prezes, Pro Progressio)
16.11.2022
09:15 - 09:30
Powitanie w Łodzi
 • Adam Pustelnik
  Adam Pustelnik (Zastępca Prezydenta, Miasto Łódź)
16.11.2022
09:30 - 10:15
Ekosystem GBS i BPO w Łodzi
 • Adam Brzostowski
  Adam Brzostowski (Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej, Miasto Łódź)
 • Bartosz Budzewski
  Bartosz Budzewski (Market Value Stream Leader – EMEA, Philips Global Business Services)
 • Miłosz Aleksander
  Miłosz Aleksander (Wice Prezes Tate & Lyle, Dyrektor Zarządzający, Tate and Lyle GSS)
16.11.2022
10:15 - 10:45
Przerwa kawowa
16.11.2022
10:45 - 11:30
Global Business Services vs. SSC – różnice i potencjalne korzyści - Trendy w tworzeniu struktur wsparcia dla biznesu; główne różnice pomiędzy Centrum Usług Wspólnych, a Global Business Services
- Potencjalne korzyści dla organizacji wynikające z implementacji modelu CUW/GBS
 • Ireneusz Jasielski
  Ireneusz Jasielski (Head of Technology & Data Architecture, AstraZeneca)
 • Justyna Wojdak
  Justyna Wojdak (Manager, KPMG)
 • Paweł Płocki
  Paweł Płocki (Dyrektor SSC, Trumpf)
 • Péter Kiss
  Péter Kiss (International Business Development Advisor, KPMG)
 • Rafał Stawasz
  Rafał Stawasz (Dyrektor SSC, XSYS Global)
 • Wojciech Bieniek
  Wojciech Bieniek (Associate Director GFS Science R&D Units, AstraZeneca)
16.11.2022
11:30 - 12:15
GBS Case Study: Łańcuch Dostaw w teorii i praktyce
 • Igor Siedlarski
  Igor Siedlarski (Senior Manager, KPMG)
 • Katarzyna Lazarevic
  Katarzyna Lazarevic (Senior Supply Chain Director GBS EMEA, Philips Global Business Services)
16.11.2022
12:15 - 13:15
Lunch
16.11.2022
13:15 - 14:00
Procesy oparte na wiedzy i decyzyjności – trendy w centrach usług wspólnych - Rozszerzanie katalogu usług oferowanych przez CUW w obrębie już wykonywanych procesów oraz podejmowanie obsługi nowych działów
- Zmiana w podejściu do usług oferowanych przez CUW: rozbudowanie katalogu o zadania wymagające specjalistycznej wiedzy i samodzielnej oceny
 • Ildikó Matyi-Raczki
  Ildikó Matyi-Raczki (Director of the Finance Process Advisory and Resourcing Team, KPMG Hungary)
 • Paweł Rychlik
  Paweł Rychlik (Senior Manager, KPMG)
16.11.2022
14:00 - 14:45
Obecna i przyszła rekrutacja i utrzymanie pracownika w GBS'ach - Główne wyzwania rekrutacyjne - ich ewolucja, wpływ rozwoju sektora oraz sytuacji makroekonomicznej na rekrutacje
- Jak budować zaangażowanie i lojalność pracowników?
- Czy sektor skazany jest na dużą rotację pracowników?
 • Anna Daszczyńska
  Anna Daszczyńska (Dyrektor HR, ING Hubs Poland)
 • Kacper Grabowski
  Kacper Grabowski (Dyrektor, Michael Page)
 • Marcin Janiszewski
  Marcin Janiszewski (Vice President, Elekta Business Services)
 • Michał Kasprzyk
  Michał Kasprzyk (Head, Alcon Global Services)
16.11.2022
14:45 - 15:15
Przerwa kawowa
16.11.2022
15:15 - 16:00
Dane z GBS motorem rozwoju biznesu. Data Analytics & Research jako usługa. Format: Debata z aktywnym udziałem publiczności
- Data Analytics & Data Research usługami przyszłości?
- Biznes napędzany danymi - czy faktycznie istnieje w GBS?
- Potencjał danych kolekcjonowanych w GBS
- Centralizacja funkcji analitycznych i badawczych
- Dostępne narzędzia i metodologie badawcze
- Identyfikacja specjalistów od danych w modelu GBS
- Upskilling i reskilling w zespołach Data & Analytics
 • Michał Bielawski
  Michał Bielawski (Partner Zarządzający, CFO, Adaptive Solutions and Advisory Group)
16.11.2022
16:00
Zakończenie pierwszego dnia
 • Wiktor Doktór
  Wiktor Doktór (Prezes, Pro Progressio)
16.11.2022
19:00 - 22:00
Noc Networkingowa
17.11.2022
09:30 - 09:45
Otwarcie drugiego dnia konferencji
 • Wiktor Doktór
  Wiktor Doktór (Prezes, Pro Progressio)
17.11.2022
09:45 - 10:30
MSA/SLA - Jak zarządzać oczekiwaniami, jakością pracy i wzrostem efektywności? Praktyczne rady umożliwiajace efektywną współpracę Centrum z Biznesem, nie tylko na papierze.
 • Igor Siedlarski
  Igor Siedlarski (Senior Manager, KPMG)
17.11.2022
10:30 - 11:00
Przerwa kawowa
17.11.2022
11:00 - 11:45
Strategia biurowa dla GBSów na rok 2023
 • Joanna Gralewska
  Joanna Gralewska (Dyrektor Handlowy Polska Północna i Centralna, zarządzająca rynkową strategią sprzedażową, .mdd)
 • Konrad Krusiewicz
  Konrad Krusiewicz (Założyciel, CEO, The Design Group)
 • Tomasz Leśniewski
  Tomasz Leśniewski (Head of Shared Service Center Poland, Clariant GBS)
 • Zuzanna Krech
  Zuzanna Krech (Associate, Regional Director Central Poland, Cushman&Wakefield)
17.11.2022
11:45 - 12:30
Kreowanie wartości przedsiębiorstwa w SSC – zarządzanie kapitałem pracującym poprzez optymalizacje działów windykacji i zakupów - Czy organizacja SSC/GBS może być postrzegana jako partner biznesowy, a nie jedynie jako centrum kosztowe?
- W jaki sposób organizacja SSC/GBS może przyczynić się do tworzenia wartości przedsiębiorstwa?
 • Igor Siedlarski
  Igor Siedlarski (Senior Manager, KPMG)
 • Paweł Rychlik
  Paweł Rychlik (Senior Manager, KPMG)
 • Waldemar Nowak
  Waldemar Nowak (Założyciel, CEO, Automation Innology)
17.11.2022
12:30 - 13:30
Lunch
17.11.2022
13:30 - 14:15
Presja zwiększania wynagrodzeń w SSC – rozwiązania HR, automatyzacyjne, skillsetowe, odpowiednie zarządzanie SLA
 • Anna Czyż
  Anna Czyż (People & Culture Senior Manager, Warner Bros. Discovery)
 • Dorota Nowak
  Dorota Nowak (CEO, HCIT Masters Advisory)
 • Katarzyna Zalewska
  Katarzyna Zalewska (SSC Head, Husqvarna Shared Services Centre)
 • Paweł Rowicki
  Paweł Rowicki (Head of Shared Services Transformation, ISS)
 • Piotr Jarosz
  Piotr Jarosz (Director in Shared Service and Outsourcing Advisory, KPMG)
17.11.2022
14:15 - 14:30
Szybka kawa
17.11.2022
14:30 - 15:15
Obraz makroekonomiczny dla Polski i Europy Wykład Banku HSBC
 • Piotr Górnicki
  Piotr Górnicki (Acting Head of Markets and Securities Services for Poland, HSBC)
17.11.2022
15:15 - 15:45
Z Polski do Kosowa – ITP Prizren jako partnerska lokalizacja
 • Benjamin Cornils
  Benjamin Cornils (Technical Adviser at the Digital Transformation Center, ITP Prizren)
17.11.2022
15:45 - 16:10
Czy Polska nadal będzie atrakcyjna dla projektów GBS/BPO?
 • Paweł Łopatka
  Paweł Łopatka (Senior Vice President, Customertimes)
 • Piotr Jarosz
  Piotr Jarosz (Director in Shared Service and Outsourcing Advisory, KPMG)
 • Wiktor Doktór
  Wiktor Doktór (Prezes, Pro Progressio)
17.11.2022
16:10 - 16:15
Podsumowanie konferencji
 • Wiktor Doktór
  Wiktor Doktór (Prezes, Pro Progressio)
 • Linkedin
Paweł Rychlik KPMG Senior Manager Paweł posiada 30-letnie doświadczenie w finansach, które zdobywał w przedsiębiorstwach z sektorów FMCG i farmaceutyczno-medycznego. Zarządzał zespołami finansowymi, treasury, płacowymi i logistycznymi, a także odpowiadał za rachunkowość finansową i zarządczą. Jako kontroler finansowy odpowiadał za outsourcing procesów F&A. Był również zaangażowany w migrację procesów dystrybucyjnych do Regionalnego Centrum Logistycznego. Jako Senior Manager w zespole SSOA wspiera klientów KPMG w transformacjach SSC/GBS, dostarczając kompleksowe usługi na etapie strategii, projektowania, wdrożenia i optymalizacji wykorzystując metodykę Service Delivery Lifecycle.
 • Linkedin
Igor Siedlarski KPMG Senior Manager Senior Manager w KPMG Advisory i wykładowca akademicki. Igor posiada kilkunastoletnie doświadczenie consultingowe zdobywane w międzynarodowych korporacjach.

Igor specjalizuje się w budowaniu efektywnych organizacji poprzez tworzenie i wdrażanie Modeli Operacyjnych dla funkcji finansów i łańcucha dostaw, usprawnianie i digitalizację procesów, oraz optymalizację kapitału obrotowego.

Kompleksowo doradzał wielu globalnym firmom w przygotowaniu, implementacji i optymalizacji SSC/GBS. Zarządzał obszarem O2C podczas jednej z największych fuzji i spinoffów w historii biznesu, za który to projekt otrzymał pierwszą nagrodę „Driving the exceptional client service”.
 • Linkedin
Justyna Wojdak KPMG Manager Justyna jest menedżerem w Dziale Doradztwa Biznesowego KMPG. Posiada 13-letnie doświadczenie w sektorze CUW w obszarach: finanse i księgowość, obsługa klienta, zarządzanie programami, projektami i zmianą, od 9 lat świadczy usługi doradcze dla firm. Justyna zdobywała doświadczenie zawodowe w międzynarodowych korporacjach, będąc zaangażowaną w przedsięwzięcia z sektora SSC/GBS, m.in. w budowanie strategii (ocena lokalizacji, studium wykonalności, business case, ocena dojrzałości organizacji), projektowanie SSC/GBS (TOM, budowanie planu transformacji), implementację strategii (przeprowadzanie transformacji, PMO) oraz standaryzację i optymalizację procesów F&A.
 • Linkedin
Wiktor Doktór Pro Progressio Prezes Wybitny ekspert branży outsourcingu, specjalizujący się w wielu obszarach związanych z nowoczesnymi usługami dla biznesu, włącznie z BPO, R&D, ITO, Call Contact Center oraz tematyką nearshoringu i offshoringu. Jest prezesem Pro Progressio – organizacji zajmującej się doradztwem i konsultingiem z zakresu nowoczesnych usług dla biznesu. Wiktor należy do grona najważniejszych osobowości outsourcingowych w Polsce i wielokrotnie był nagradzany za swój wkład w rozwój sektora usług dla biznesu w Polsce. Jest twórcą i autorem dwóch podcastów o tematyce sektora nowoczesnych usług dla biznesu - polskojęzycznego "BSS bez tajemnic" oraz anglojęzycznego "Good Morning BSS World".
 • Linkedin
Adam Pustelnik Miasto Łódź Zastępca Prezydenta
 • Linkedin
Adam Brzostowski Miasto Łódź Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej
 • Linkedin
Michał Bielawski Adaptive Solutions and Advisory Group Partner Zarządzający, CFO
 • Linkedin
Zuzanna Krech Cushman&Wakefield Associate, Regional Director Central Poland Od 7 lat związana z Cushman & Wakefield. W ramach regionalnych struktur firmy, zbudowała silny zespól w Łodzi i Poznaniu, obecnie rozwija kolejne rynki Polski Centralnej. Zuzanna reprezentuje zarówno najemców, jak i wynajmujących, a w portfolio jej klientów znajdują się między innymi Infosys, Takeda, Miele, Newell Brands, Kuehne Nagel, Raben, Franklin Templeton oraz Bank Citi Handlowy. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Politechnice Łódzkiej, jest także absolwentką Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych na Uniwersytecie Łódzkim.
 • Linkedin
 • FOCUS ON Business
Konrad Krusiewicz The Design Group Założyciel, CEO Od ponad 15 lat związany z branżą nieruchomości biurowych. Doskonała znajomość rynku, szeroka wiedza architektoniczna i nieograniczona kreatywność, sprawiają, że nie boi się on eksperymentować i tworzyć pionierskie projekty biur dla wielkich korporacji. Stworzył zespół architektów, których dobrał ze względu na ich profesjonalizm i pasję. Od 2005 roku jego pracownia architektoniczna The Design Group przeprowadziła już ponad 400.000 m2 działań projektowych w całej Polsce, a także jest laureatem licznych konkursów branżowych. Prywatnie, Konrad jest entuzjastą tenisa i skoków ze spadochronem.
 • Linkedin
Kacper Grabowski Michael Page Dyrektor Jest związany z Page Group od 2015 roku. W ramach Page Group Poland odpowiada za cały sektor SSC/GBS/BPO i Outsourcing Procesów Rekrutacyjnych (RPO), które Michael Page realizuje dla partnerów biznesowych. Od wielu lat wspiera swoich klientów w rekrutacji najlepszych talentów na wszystkich poziomach organizacji oraz doradza im w zakresie architektury procesów rekrutacyjnych.
Doświadczenie Kacpra obejmuje doradztwo i nadzór nad projektami polegającymi na tworzeniu nowych SSC/GBS lub rozbudowie istniejących. Współpracując z klientami, pomaga tworzyć ich Employer Value Proposition oraz wspiera ich lokalnym know-how i najlepszymi praktykami.
 • Linkedin
Piotr Górnicki HSBC Acting Head of Markets and Securities Services for Poland Piotr Górnicki dołączył do HSBC 14 lat temu. Obecnie pełni funkcję Dyrektora ds. Rynków i Usług Papierów Wartościowych na Polskę, gdzie jest odpowiedzialny za klientów instytucjonalnych i korporacyjnych. Jednocześnie Piotr zarządza ryzykiem strukturalnym stóp procentowych, płynnością i finansowaniem HSBC w Polsce. W swojej karierze w HSBC Piotr był dyrektorem Departamentu Skarbu Rynków HSBC w Polsce, a także zajmował się zarządzaniem bilansem w Londynie, Paryżu i Dubaju. Piotr posiada tytuł licencjata i magistra Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, a także licencję maklera papierów wartościowych KNF.
 • Linkedin
Michał Kasprzyk Alcon Global Services Head Michał posiada 17-letnie doświadczenie zawodowe, które zdobywał pełniąc różne role lokalne jak i globalne w obszarach takich jak Finanse i Kontroling, SSC/GBS, sprzedaży oraz IT. W czasie swojej dotychczasowej kariery zajmował się m.in. budową globalnych struktur w obszarze FP&A, budową nowych centrów SSC/GBS, optymalizacją procesów finansowych i kontrolingowych oraz prowadzeniem programów związanych z wdrożeniami systemów informatycznych oraz hurtowni danych. Od ponad 3 lat Michał jest związany z firmą Alcon, gdzie odpowiada za budowę i rozwój wielofunkcyjnego centrum Alcon Global Services w Warszawie.
 • Linkedin
 • FOCUS ON Business
Joanna Gralewska .mdd Dyrektor Handlowy Polska Północna i Centralna, zarządzająca rynkową strategią sprzedażową Joanna Gralewska jest obecnie menedżerem sprzedaży spółki mdd, zaliczanej do grona największych polskich producentów mebli i rozwiązań aranżacji wnętrz biurowych. Wcześniej, przez ponad 10 lat, zdobywała doświadczenie sprzedażowe i menedżerskie w Martela Group oraz przez 7 lat w Lafarge Nida Gips. Budowała również i rozwijała nowopowstający dział sprzedaży druków akcydensowych w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. Obecnie jest odpowiedzialna wraz z Zespołem za rozwijanie strategii działania mdd oraz zarządzanie nowym modelem sprzedaży w Polsce. Na co dzień współpracuje z inwestorami, architektami, deweloperami, agentami nieruchomości, operatorami budynków oraz kluczowymi Klientami i Partnerami Biznesowymi mdd. Na swoim koncie ma kilkaset zrealizowanych kontraktów kompleksowej aranżacji i wyposażenia nowoczesnych biur, zarówno w sektorze komercyjnym, jak i publicznym. Z wykształcenia magister inżynier, absolwentka Politechniki Łódzkiej, prywatnie żona i matka dwójki wspaniałych dzieci.
 • Linkedin
Tomasz Leśniewski Clariant GBS Head of Shared Service Center Poland Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz programu Executive MBA na Uniwersytecie w Illinois. Od początku swojej kariery zawodowej jest ściśle związany z branżą nowoczesnych usług w biznesie. Przez ostatnie 15 lat pracował jako specjalista i menedżer w branży usługowej. Od 7 lat związany jest z firmą Clariant, w której pełni funkcję dyrektora Centrum Usług Wspólnych oraz Prezesa Zarządu.
 • Linkedin
Dorota Nowak HCIT Masters Advisory CEO Dorota jest Dyrektorką Zarządzającą butikowej firmy Executive Search and Recruitment - HCIT Masters Advisory. Jest ekspertem z bogatym doświadczeniem zdobytym w uznanych międzynarodowych korporacjach, w tym w firmach konsultingowych, takich jak PwC, Bain & Company oraz Kelly Services, Manpower.
Dorota posiada szeroką wiedzę z zakresu konsultingu oraz sektora SSC/GBS/BPO w zakresie pozyskiwania kandydatów zarówno lokalnie, jak i za granicą. Pełni rolę Doradcy Klienta ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju sektora outsourcingu w Polsce.
 • Linkedin
Ildikó Matyi-Raczki KPMG Hungary Director of the Finance Process Advisory and Resourcing Team Ildikó ma ponad 16-letnie doświadczenie i głęboką wiedzę w zakresie finansów, księgowości, konsultingu i sektora SSOA. Ildikó jest odpowiedzialna za globalne projekty transformacyjne, usprawnienia procesów związanych ze Smart Digital Finance, transformację finansów ESG, przegląd i doskonalenie procesów biznesowych SSC przed i podczas wdrażania ERP.
Przed doradztwem Ildikó pracowała w sektorze SSC, dlatego posiada praktyczne doświadczenie przywódcze w zakresie kontrolingu, raportowania, audytu wewnętrznego i zarządzania projektami. Poza finansami i rachunkowością (zarówno US GAAP, jak i IFRS) koncentruje się na kwestiach technicznych (IT) i HR.
 • Linkedin
Miłosz Aleksander Tate and Lyle GSS Wice Prezes Tate & Lyle, Dyrektor Zarządzający Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w budowaniu, zarządzaniu i optymalizacji międzynarodowych Centrów Usług Wspólnych. Posiada kluczowe kompetencje w zarządzaniu dużymi zespołami w międzynarodowym i międzykulturowym środowisku, zarządzaniu strategicznym, koordynacji programów transformacyjnych oraz metodologiach optymalizacji i ciągłego doskonalenia. Główne obszary doświadczenia w zarządzaniu: Finanse, Zakupy, IT, Kadry, Obsługa Klienta, Zarządzanie Projektami. Obecnie posiada całościową odpowiedzialność za między-funkcyjną organizacje Global Shared Services dla regionów Europy (EMEA), Ameryki Północnej (NA), Ameryki Południowej (LATAM) oraz Azji (APAC).
 • Linkedin
Katarzyna Lazarevic Philips Global Business Services Senior Supply Chain Director GBS EMEA Katarzyna ma ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Zdecydowaną większość swojego doświadczenia zawodowego spędziła w Shell na różnych regionalnych i globalnych stanowiskach. W Philips odpowiada za funkcję GBS Operations in Supply Chain, która obejmuje szerokie portfolio procesów, takich jak Market 2 Order, Order 2 Fulfillment, International Warehousing & Distribution oraz Site Planning (usługi architektury lokalizacji) z prawie 800 pracownikami w strukturach bezpośrednich.
 • Linkedin
Bartosz Budzewski Philips Global Business Services Market Value Stream Leader – EMEA Bartosz zarządza relacjami z partnerami Philips GBS w zakresie wszystkich strumieni wartości (usług) świadczonych przez GBS. Odpowiedzialny za zarządzanie przepływem usług z i do GBS w regionie EMEA.
W ciągu ostatnich 10 lat Bartosz pełnił różne role w GBS, takie jak szef zakupów pośrednich lub lider ds. Doskonałości operacyjnej i PMO. Posiada certyfikat Six Sigma Black Belt i Lean Trainer.
 • FOCUS ON Business
Marcin Janiszewski Elekta Business Services Vice President W 2016 roku z sukcesem założył wielofunkcyjne globalne centrum „Global Business Service Centre” dla Elekty w Warszawie. A już w styczniu 2018 roku podczas Gali Outsourcing Stars, centrum znalazło się wśród trzech najlepszych SSC.
Marcin ma ponad 20-letnie doświadczenie m.in. w obszarze usług finansowych, zakupów i IT – w tym 4 lata w audycie finansowym w firmie z Wielkiej Czwórki i 13 lat w sektorze SSC/BPO. W latach 2012-2016 odpowiadał za jednego z największych klientów w Infosys BPO – Philips. Do jego głównych odpowiedzialności należało dbanie o jego sprawne działanie w regionie EMEA, a także transformacja procesów Finansowych, Zakupowych oraz IT.
 • Linkedin
Benjamin Cornils ITP Prizren Technical Adviser at the Digital Transformation Center Benjamin initially joined the German Development Agency-GIZ in 2014. After having worked in Germany and Myanmar, he moved in early 2021 to Kosovo working currently as a Technical Adviser for the Digital Transformation Center in the Innovation and Training Park (ITP) Prizren. Benjamin has a multidisciplinary academic background with university degrees from Berlin School of Economics and Law, European-University Viadrina in Frankfurt/Oder and Global Business School Barcelona.
Piotr Jarosz KPMG Director in Shared Service and Outsourcing Advisory Piotr jest dyrektorem w zespole Shared Service and Outsourcing Advisory w KPMG w Krakowie. Ma ponad 15 lat doświadczenia w doradztwie w obszarze SSC/BPO, specjalizując się głównie w procesach księgowych, zakupowych i obsłudze klienta. Pracował jako dyrektor programowy w wielu międzynarodowych projektach GBS i nadzorował centralizacje na łączną liczbę ponad 5000 FTEs. Piotr ma szerokie doświadczenie w prowadzeniu kompleksowych projektów SSC, rozpoczynając od budowania strategii, poprzez analizy wykonalności, design i planowanie powstania centrum, aż do osiągnięcia pełnej funkcjonalności.
Péter Kiss KPMG International Business Development Advisor Péter posiada 32-letnie doświadczenie jako konsultant biznesowy w dziedzinie energii jądrowej, odnawialnych źródeł energii, węgla, gazu, energii wodnej, eksploracji i wydobycia oraz przerobu i sprzedaży. Odpowiedzialny za szereg zadań podczas transformacji sektora energetycznego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i na Węgrzech, w tym przygotowanie prywatyzacji, integracji fuzji i liberalizacji rynku. W swojej pracy doradzał (między innymi w zakresie budowania CUW i GBS oraz centralizacji procesów) największym międzynarodowym firmom energetycznym, takim jak E.ON, RWE, EdF, Fortum, AES, Eni, GdF i Ruhrgas. Autor publikacji w zakresie rynków energetycznych w krajach BRIC oraz Europy Środkowo-Wschodniej (CEE).
Paweł Rowicki ISS Head of Shared Services Transformation Paweł prowadzi obecnie globalny program transformacji usług wspólnych w ISS A/S
W ciągu ostatnich 17 lat, pracując dla globalnych sektorów bankowości i nieruchomości, zdobył ogromne doświadczenie i znajomość rynków SSC i BPO. W przeszłości Paweł był odpowiedzialny za pomyślne tworzenie organizacji SSC, restrukturyzację działów oraz zarządzanie BPO i umowami z dostawcami. Obecność po wszystkich stronach branży SSC/Outsourcing poszerzyła perspektywę Pawła na kompleksowy łańcuch wartości i współzależności rynkowe.
Waldemar Nowak Automation Innology Założyciel, CEO Założyciel Automation Innology. Doradca Zarządu oraz Dyrektor Finansowy w Grupie White Star Real Estate. Pracował dla DSV, Maersk oraz prowadził projekty dla firm Fortune 500 w tym 4 liderów. Współtwórca konceptu usprawniania i automatyzacji procesów opartego na innowacyjnym i praktycznym podejściu, które wykorzystuje globalny potencjał nowych technologii. Lider transformacji z 20-letnim doświadczeniem w branży łańcucha dostaw, logistyki, nieruchomości, mediowej, ubezpieczeniowej i outsourcingowej. Posiada doświadczenie w zakresie formułowania i wdrażania strategii oraz prowadzenia złożonych inicjatyw transformacyjnych w obszarze outsourcingu. Wdraża autorskie koncepty pracy z jakością, oporem, budowania strategii dla GBS/SSC.
Rafał Stawasz XSYS Global Dyrektor SSC Rafał posiada 10-letnie doświadczenie w sektorze finansowym. Jako dyrektor SSC XSYS Global miał okazję budować od podstaw CUW w Polsce oraz wspierać projekt wydzielenia biznesu. Swoje doświadczenie zdobywał w działach kontrolingowych największych SSC w Łodzi. Dokonywał między innymi centralizacji i optymalizacji obszarów związanych z analizą kosztów produkcji, wprowadzając projekty usprawnieniowe oraz procesy analiz. Nadzorował transfer zróżnicowanych procesów biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji finansowych. Trener w obszarach neuroprzywództwa oraz coach kariery.
Paweł Łopatka Customertimes Senior Vice President Doświadczony ekspert, zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym z udokumentowanym doświadczeniem w rozwijaniu biznesu, zarządzaniu organizacjami, projektami i zespołami w czasach ciągłych zmian.
Były członek zarządu Project Management Institute Poland Chapter oraz Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce (ABSL).
Mentor i coach środowisk startupowych w Polsce i Europie.

Absolwent Politechniki Opolskiej, Abertay University w Dundee oraz studiów doktoranckich z zakresu Zarządzania Strategicznego na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
Zdobywał globalne doświadczenie w firmach takich jak Redknee, Nokia, Siemens, BBC Scotland i SoftServe działających w regionach EMEA i APAC.
Konsultant strategiczny i doradca technologiczny w obszarach fin-tech, handlu detalicznego, mediów, transformacji cyfrowej, outsourcingu i metaverse. Doświadczony w fuzjach i przejęciach.

Uznany Menedżerem Roku 2018 przez Pro Progressio, a także Tygrysem Biznesu w latach 2017-2022 jako osoba, która miała znaczący wpływ na rozwój branży w Polsce i Europie.

W ramach swojego ostatniego zadania zatrudnił ponad 1200 współpracowników i rozwinął 7 lokalizacji w Polsce, współpracując z czołowymi klientami na całym świecie z rynków Europy i Azji.
Paweł Płocki Trumpf Dyrektor SSC Zaczynał karierę w 2007 r. w Centrum Usług Finansowych Avon w Warszawie, kontynuował w strukturach Globalnego Centrum firmy Oriflame gdzie rozbudowywał portfolio usług wewnętrznego SSC jednocześnie zarządzając jego Operacjami w Azji. Posiada doświadczenie w tworzeniu nowych procesów, usprawnieniach i automatyzacji a także wdrożeniach globalnych projektów. Do końca 2017 roku Dyrektor ds. Kontraktu i Relacji z BPO w Oriflame, czynnie zaangażowany w projekt outsourcingowy Finansów i IT na wszystkich jego etapach. Obecnie Dyrektor SSC niemieckiej firmy TRUMPF – globalnego lidera technologii laserów przemysłowych.
 • Linkedin
Anna Daszczyńska ING Hubs Poland Dyrektor HR Anna jest Dyrektorem HR w ING Hubs Poland – centrum usług technologicznych, zarządzania danymi oraz zarządzania ryzykiem dla grupy ING globalnie, wspierającym transformację cyfrową w ING. ING Hubs Poland ma swoje biura w Katowicach i Warszawie i liczy ponad 3 tys. pracowników.
Anna ma ponad 20 letnie doświadczenie w biznesie w rolach menedżerskich i dyrektorskich w firmach międzynarodowych z różnych branż. Ostatnie 7 lat spędziła w PepsiCo w funkcji Dyrektora ds. Zarządzania Talentami w Europie Centralnej, a wcześniej HR Dyrektora w Polsce.
Anna jest pasjonatką rozwoju, coachingu, mentoringu oraz budowania angażującej kultury organizacyjnej w miejscu pracy.
 • Linkedin
Ireneusz Jasielski AstraZeneca Head of Technology & Data Architecture Ireneusz jest globalnym liderem doświadczonym we współpracy z biznesem oraz jest ekspertem w standaryzacji oraz automatyzacji procesów w międzynarodowych firmach w obszarze finansów, zakupów i IT. Jego biznesowe ciriculum obejmuje wdrażanie zintegrowanych systemów zakupowo-finansowych na całym świecie oraz usprawnienia procesów w oparciu o analitykę i big data.
Pracując w globalnych strukturach od ponad 15 lat dostrzega liczne korzyści płynące ze standaryzacji procesów, zarządzania zmianą i wdrażania najnowszych technologii. Jako menadżer projektował i wdrażał systemy i w ich oparciu transformował procesy dla AstraZeneca, Schneider Electric i Colgate Palmolive.
Anna Czyż Warner Bros. Discovery People & Culture Senior Manager Jestem starszym menedżerem HR, strategiem i psychologiem z ponad 15-letnim doświadczeniem we wprowadzaniu kompleksowego doskonalenia procesów HR w globalnych firmach w wielu sektorach. Jako liderka strategiczna posiadam zdolność zarządzania złożonymi i wyjątkowymi zmianami transformacyjnymi. Z łatwością tworzę długoterminowe strategie personalne, ujednolicam struktury organizacyjne i optymalizuję procesy. Moje zaangażowanie w budowanie i wspieranie efektywnych relacji na wszystkich poziomach pozwala mi umiejętnie łączyć struktury organizacyjne i tworzyć długofalowe strategie kadrowe. Jestem dumna z mojej zdolności do natychmiastowego łączenia się z interesariuszami wyższego szczebla, kluczowymi decydentami i menedżerami na całym świecie, aby kierować rozwojem HR oraz aby zapewnić pełną zgodność celów działów i wydziałów z szerszymi celami biznesowymi. Chętnie dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem, wierząc, że podstawą sukcesu firmy są zmotywowani, odpowiedzialni i zaangażowani pracownicy. Od 2019 r. rozwijam, szkolę i przekazuję wiedzę zespołowi People and Culture (HR) Global Services w Warner Bros. Discovery
Katarzyna Zalewska Husqvarna Shared Services Centre SSC Head Katarzyna jest Global Business Services Lead z ponad 20-letnim progresywnym doświadczeniem w programach transformacji i dostarczaniu usług dla globalnych organizacji w modelach scentralizowanych (SSC/GBS/BPO), zarządzając zespołami średniej i dużej wielkości oraz realizując programy transformacji dla finansów, HR, zakupów i wielu innych procesów. Posiada dyplom Executive MBA.
Jako zorientowana na klienta i doświadczona liderka, Katarzyna była zaangażowana we wdrażanie skalowalnych modeli operacyjnych niezależnie od wielkości oraz konfiguracji centrum (in-house, outsourcing) dla kilku globalnych marek. Od maja 2021 roku Katarzyna buduje Centrum Usług Wspólnych dla Husqvarna Group, pełniąc funkcję Center Head, odpowiadając za pomyślne przeniesienie, wydajność lokalizacji i sprawną realizację procesów przeniesionych do Warszawy, z silnym naciskiem na satysfakcję klienta i niezakłóconą ciągłość biznesową. Budując Centrum od podstaw i wdrażając Program Transformacji, Katarzyna wspiera firmę w procesie zmian.
Jest Prelegentką na wydarzeniach branżowych, zawsze otwartą na wymianę doświadczeń w obszarze ewolucji GBS i najlepszych praktyk.
Wojciech Bieniek AstraZeneca Associate Director GFS Science R&D Units Wojciech pełni funkcję Wicedyrektora departamentu Science Units w Astra Zeneca. Ma ponad 10 lat doświadczenia w konsultingu, kontrolingu, analizie i planowaniu finansowym, które zdobył pracując dla firm takich jak Mostostal, Nestle i Accenture, gdzie odpowiadał za zarządzanie portfelem projektów, kontroling i raportowanie miesięczne. Pracę w firmie Astra Zeneca rozpoczął w dziale badań i rozwoju w obszarze onkologii i biofarmacji. W kwietniu 2021 objął stanowisko wicedyrektora oddziału Science Units w Astra Zeneca. Wojciech posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze transformacji organizacyjnej, a w szczególności w restrukturyzacji działów finansowych, standaryzacji procesów, a także w budowaniu centrów usług wspólnych w obrębie działów sprzedaży oraz badań i rozwoju. Obronił doktorat dotyczący badania przepływów pieniężnych przedsiębiorstw w procesie inwestycyjnym w Szkole Głównej Handlowej.