Rejestracja

*** Udział w wydarzeniu jest bezpłatny - wymaga potwierdzenia ze strony organizatora. ***

Dane uczestnika
*** Zgłoszenia z adresów nieimiennych lub zawierające dane innych osób niż rejestrująca nie będą akceptowane.
*Wypełniając powyższy formularz oraz deklarując udział w konferencji, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych, w tym umieszczenie wizerunku na filmach, zdjęciach i stronach internetowych związanych z konferencją - na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Dane osobowe są przetwarzane celem wykonania zamówionego świadczenia oraz informowania o innych usługach i ofertach Pro Progressio. Wyrażasz również zgodę na umieszczenie Twoich danych osobowych w bazie adresowej Pro Progressio oraz na przekazanie danych teleadresowych partnerom konferencji. Masz prawo do zmiany treści swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia. Więcej informacji: https://rodo.proprogressio.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, z uwagi na brak miejsc.
*Akceptuję regulamin wydarzeń, który reguluje udział w niniejszym wydarzeniu. Regulamin Wydarzeń dostępny na stronie https://pliki.proprogressio.pl