22 listopada 2017

Polska, Rzeszów, Hilton Garden Inn

II Polsko-
Ukraińskie Forum
Outsourcingu
w Rzeszowie

OrganizatorzyPro Progressio – Fundacja, uznana w 2016 roku przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu za najlepszą Instytucję Otoczenia Biznesu w Polsce. Pro Progressio od 2012 roku prowadzi aktywne działania mające na celu rozwój sektora nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce. Fundacja jest wydawcą mediów branżowych – wortalu biznesowego www.outsourcingportal.eu oraz polsko-angielskiego dwumiesięcznika Outsourcing&More. Fundacja od pięciu lat aktywnie wspiera polskie miasta w promocji ich atrakcyjności inwestycyjnej, współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi stowarzyszeniami branży usług dla biznesu oraz nagradza najszybciej rozwijające się firmy outsourcingowe i organizacje z ich bezpośredniego otoczenia biznesowego. Pro Progressio jest organizatorem wielu wydarzeń sektora BSS, w tym m.in. Gali Outsourcing Stars oraz międzynarodowej konferencji The BSS Forum.

CITYBELL CONSULTING jest jedną z wiodących, wielokrotnie nagradzanych firm doradczych w Polsce zajmujących się strategicznym planowaniem i realizacją usług z zakresu komunikacji biznesowej, w tym przede wszystkim komunikacji wewnętrznej, komunikacji w procesie zmian, public affairs i public relations. Citybell ma również znaczący wkład na rozwój dziedziny place brandingu w Polsce, w tym promocji gospodarczej i turystycznej. W portfolio firmy znajduje się ponad 150 przedsięwzięć komunikacyjnych i doradczych o zasięgu krajowym i międzynarodowym zrealizowanych dla firm, instytucji, miast i regionów.