19 września 2017

Filharmonia Opolska

V Green Light
for BSS in Opole

Relacja

O tym, że sektor nowoczesnych usług dla biznesu (BSS – Business Support Services) w Polsce rozwija się z zawrotną prędkością, nie trzeba nikogo przekonywać. Od dwóch dekad nad Wisłą, Odrą, Wartą i Bugiem powstają jak grzyby po deszczu, firmy świadczące usługi w modelu BPO (Outsourcing Procesów Biznesowych) oraz SSC (Centra Usług Wspólnych). Po początkowym etapie zainteresowania dużymi aglomeracjami, przyszła pora na rozwój branży w miastach regionalnych i to zarówno tych większych, jak i nieco mniejszych. Bardzo dobrym przykładem miasta regionalnego, które doskonale zrozumiało potrzeby BSS jest Opole, którego zarówno władze miasta, jak i środowisko akademickie na bieżąco reaguje i dostosowuje tak zwaną „tkankę miejską” to zmieniających się realiów otaczających świat usług dla biznesu.

Od pięciu lat w Opolu odbywa się konferencja „Green Light for BSS in Opole”. Jest to jedna z nielicznych i zarazem cyklicznych konferencji, gdzie co roku podsumowywany jest rozwój branży BSS, omawiane są jej potrzeby, trendy, ale także i wyzwania przed którymi stoi zarówno sam sektor usług dla biznesu jak i miasta, w których lokowane są centra operacyjne. 19 września w stolicy województwa opolskiego miała miejsce kolejna konferencja poświęcona outsourcingowi oraz centrom usług wspólnych. Ten pierwszy mały jubileusz był doskonałą okazją by pokazać, jak Opole zmieniło się na przestrzeni ostatnich lat, oraz by zaprezentować jego wciąż rosnący potencjał biznesowy.
Tegoroczne wydarzenie, którego organizatorami była Fundacja Pro Progressio oraz Miasto Opole, różniło się od poprzednich edycji formą, kształtem i wprowadziło dyskusje branżowe na już nie tylko lokalny, ale również ogólnopolski i międzynarodowy poziom. Od wczesnych godzin popołudniowych w gmachu Filharmonii Opolskiej zebrało się blisko 140 gości – delegatów z Polski, Holandii oraz Wielkiej Brytanii, którzy przez całe popołudnie obradowali i celebrowali rozwój branży BSS w Opolu. Konferencję otworzył Prezydent Opola - Arkadiusz Wiśniewski, który powitał gości oraz zaznaczył jak duży wpływ na rozwój miejsc pracy w Opolu mają przedsiębiorcy z BPO, SSC, ale także IT oraz centrów typu R&D.

O Opolu lokalnie
Pierwszy panel dyskusyjny został dedykowany omówieniu obecnego kształtu branży BSS w Opolu. W panelu tym, poza Prezydentem Wiśniewskim, udział wzięli przedstawiciele świata nauki i biznesu – Marcin Nowak (Capgemini), Mariola Komarek (opta data), Paweł Mleczko (PwC), dr Jarosław Bogacki (Uniwersytet Opolski) oraz dr hab. Inż. Adam Niesłony (Politechnika Opolska). Paneliści z jednej strony zwrócili uwagę na atrakcyjność biznesową Opola, z drugiej zaś wskazali dobrze funkcjonujący, tzw. „złoty trójkąt”, czyli relacje między samorządem, światem nauki i biznesu, które w Opolu sprawdzają się od kilku lat. Wszyscy uczestnicy dyskusji zgodzili się ze stwierdzeniem, że jednym z największych wyzwań dla dalszego rozwoju branży BSS, i to nie tylko w Opolu, ale także i innych miastach, będzie dostęp do wykwalifikowanych kadr. Branża BSS wysyła jasne sygnały o swoich potrzebach, w tym głównie dotyczących kadr informatycznych oraz posługujących się językami obcymi. Zarówno samorząd jak i środowisko akademickie w Opolu dobrze zdają sobie sprawę z tych potrzeb i wspólnie pracują nad wsparciem dla BPO i SSC we wspomnianych obszarach. Zarówno Politechnika jak i Uniwersytet Opolski postulowały aby widzieć w uczelni partnera, otrzymywać zlecenia w formie np. badań oraz zazębiać biznesu i uczelnię pod kątem naukowym.

Międzynarodowe akcenty
Kolejną dyskusją, a w zasadzie międzynarodowym spojrzeniem na tematykę BSS była rozmowa Violetty Małek (KPMG), Michała Bielawskiego (Adaptive SAG), Kerry Hallard (Global Sourcing Association, Londyn) oraz Eliasa van Herwaardena (Deloitte, Bruksela). Czterech ekspertów, którzy na co dzień zajmują się analizą lokalizacji dla sektora BSS skupiło się na ocenie Opola, ale także i Polski oraz regionu CEE jako destynacji i kolejnych etapów rozwoju branży nowoczesnych usług dla biznesu. Padało wiele porównań (np. Opole zostało porównane z Brnem – drugą co do wielkości destynacją dla BSS w Czechach), cennych wskazówek oraz omówiono kierunki dalszego rozwoju BSS na świecie, poruszając zarówno wątki zapotrzebowania na kadry, robotykę, ale także rosnącą rolę marketingu miast, dzięki któremu potencjalni inwestorzy wiedzą, dokąd mogą się udać, aby realizować swoje potrzeby dalszej ekspansji biznesowej. Jak zauważyli prelegenci mniejsze miasta podążają już za liderami, korzystając z ich doświadczenia, dzięki czemu co roku sektor BSS rozszerza swoją obecność i w Polsce i w Europie.

Quiz i nagrody
Druga część dnia upłynęła w nieco luźniejszej atmosferze. Organizatorzy postanowili kolejne dwie dyskusje poprowadzić w stylu quizu przeplecionego trzema interesującymi prezentacjami. Za tę część odpowiadała firma CBRE, której moderatorami byli Paweł Boczar oraz Jan Banasikowski. Obaj panowie podzielili się rolami i w formie krótkich pytań i odpowiedzi poruszyli kwestie związane z opolskim rynkiem nieruchomości biurowych oraz przyszłości BSS w Opolu z perspektywy kadr, zapotrzebowania na kadry. Dzięki prowadzonej dyskusji uczestnicy konferencji mogli dowiedzieć się zarówno o nowych projektach biurowych powstających w Opolu, ale także o tym na jakie stanowiska najłatwiej i najtrudniej rekrutuje się w Opolu oraz które branże i specjalizacje będą napędzać rynek BSS w przyszłości. W prowadzonych rozmowach padły spostrzeżenia i porównania do rynku katowickiego, że rozwój biznesu następuje po rozwoju rynku biurowego, a taka sytuacja ma w tej chwili miejsce w Opolu. Poza quizem, goście mogli zapoznać się z prezentacjami CBRE, Grupy Nowy Styl oraz Krakowskiej 38. Wszystkie prezentacje dopełniły informacyjne temat rozmów i pokazały środowisko biurowe oraz pracy w i dla branży BSS.

Ważną częścią konferencji było w tym roku przyznanie nagród dla trzech przedsiębiorstw, które w Opolu prowadzą swoją działalność na rynku BSS. Władze miasta postanowiły po raz pierwszy docenić biznes, który zaufał Opolu i wraz z miastem rozwija sektor nowoczesnych usług dla biznesu. Nagrody zostały podzielona na trzy różne kategorie i w tym roku trafiły do:
Capgemini – nagroda Green Light for the Leader, przyznana za najdynamiczniejszy rozwój firmy
Stefanini – nagroda Green Light for the Newcomer, przyznana dla firmy, która w roku 2017 weszła na rynek Opolski
Atos – nagroda Green Light for the Business Partner, przyznana dla organizacji za współpacę z biznesem, uczelniami i samorządem

Na koniec konferencji „Green Light for BSS in Opole”, goście zostali zaproszeni do udziału w uroczystej kolacji, podczas której w kolorach zieleni zaserwowano zarówno napoje jak i część z posiłków.

Podziękowania i do zobaczenia za rok
Całość konferencji poprowadził Prezes Fundacji Pro Progressio – Wiktor Doktór, który wielokrotnie podkreślał rosnąca rolę miast regionalnych w obszarze rozwoju branży BSS w Polsce. Konferencja objęta była Honorowym Patronatem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Partnerami wydarzenia były IAOP, Deutscher Outsourcing Verband, Global Sourcing Association oraz ABSL. Green Light for BSS in Opole zyskał również wsparcie szeregu organizacji reprezentujących biznes oraz instytucje otoczenia biznesu, w tym Grupy Nowy Styl, Capgemini, CBRE, Krakowska 38, Inter-Car Opole, Meissner&Partnerzy, CTP oraz Grupy Hongbo. Za wsparcie medialne konferencji odpowiadali TVP3 Ople, Radio Opole, Emerging-Europe, Link to Poland, Outsourcing-Journal, OutsourcingPortal, Outsourcing&More, Best2Invest, Poland Today oraz QBusiness.pl.

Kolejne zielone światło dla Opola zostanie zapalone za rok, a patrząc na rozwój branży BSS jaki ma miejsce w Opolu, na pewno pojawią się nowe i ciekawe tematy do rozmów.